DERAKANE EPOXY VINYL ESTER RESIN

19/06/2020 666 lượt xem

 PROPERTIES (TÍNH CHẤT)

Derakane epoxy vinyl ester resin has Outstanding  properties :

(Derakane epoxy vinyl ester resin những đặc tính vượt trội: )

1.Corrosion-resistant properties

( Khả năng chống ăn mòn cao)

2. Resistance to acids, alkalis, bleaches ,solvents and oxidizing substances such as chlorine.

(Kháng axit, kiềm, tẩy trắng ,dung môi các chất oxy hóa cao như clo)

 3. Fire retardance

( Khả năng chống cháy, làm chậm quá trình cháy)

 4. Satisfy critical requirements in Fiber- Reinforced Plastic (FRP).

 (Đáp ứng mọi nhu cầu nghiêm ngặt của nhựa gia cố sợi thủy tinh)