E-GLASS DIRECT ROVING

19/06/2020 274 lượt xem

Là loại sợi được kéo thành chùm liên tục, đóng gói theo cuộn và chủ yếu ứng dụng trong các quy trình cuốn sợi.
 Quy cách chùm sợi: 1200Tex – 4800Tex
-       Chất liệu thủy tinh E, C 
-       Đóng gói: 19-21kg/cuộn