Sản phầm Polyester

04/11/2020 1225 lượt xem

 

Nhựa Polyester không bão hòa được sử dụng làm chất kết dính trong vật liệu composite khi kết hợp với sợi gia cường. Nhựa còn được sử dụng làm vật liệu phủ bảo vệ, vật liệu đúc. Nhựa có dạng lỏng, đã có pha hoặc chưa pha xúc tiến, có khả năng kết dính tốt. Ở dạng rắn nhựa có cơ tính cao, chịu nước, chịu thời tiết và kháng ăn mòn hóa chất tốt.

Nhựa Polyester được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực khác nhau như: xây dựng, đóng tàu, ô tô, máy bay và nhiều lĩnh vực khác.

Product Name

Liquid

Thixotropic

Viscosity

Cure Duration

Uses

Type

Type

(dPa.s/25℃)

(min/25℃)

R8388PT

2

 

3.7~4.3

25~30

Corrosion resistant,

Bathtub, Boat

CBU 1031TG

2

 

3.0~5.5

15~20

General laminating

 KD 116

2

 

3.0~5.5

 

25~30

 

Septic Tank, Manhole

R235SE

2

Yes

5.0~7.0

6~11

general fire-resistant laminating

R235SEG/T

2

Yes

4.5~6.0

30~35

fire-resistant grating